Insinööritoimisto Somermatic Oy on 1993 perustettu Somerolla toimiva ohjelmistoalan suunnittelutoimisto.
Meillä on varsin laaja kokemus erilaisista teollisuuden tietojärjestelmistä, alkaen sulautettujen mikroprosessorijärjestelmien toteuttamisesta aina laajoihin client-server tietokantajärjestelmiin saakka.

Sovellusalueitamme ovat mm.:

  • Teollisuuden automaatio- ja säätöjärjestelmät
  • Logiikkapohjaisten automaatiojärjestelmien suunnittelu
  • PC-pohjaiset räätälöidyt valvomoratkaisut
  • Teollisuuden tuotannonohjausjärjestelmät
  • Tuotantoprosessien läheiset relaatiotietokantasovellukset
  • Liitynnät muihin järjestelmiin kuten taloushallinnonjärjestelmät, tuotantokoneet jne.
  • Työajanseuranta- ja kulunvalvontajärjestelmät
  • Reaaliaikaiseen tiedonkeruujärjestelmään perustuvat tietokantasovellukset
  • Mobiililaitteisiin räätälöidyt tiedonkeruujärjestelmät

Pääasialliset ohjelmistonkehitysvälineemme ovat Embarcadero RadStudio, sekä Microsoft Visual Studio.
Ohjelmointikielinä käytämme useimmiten Delphiä ja/tai  C#.
Käyttämämme tietokannat: Oracle, PostgreSQL, Dbisam, ElevateDB, Microsoft SQL Server, Paradox sekä Microsoft Foxpro.

Pienen yrityksen kyky toimittaa varsin mittaviakin kokonaisuuksia perustuu tiiviiseen yhteistyöhön kumppaniyritysten osaavien asiantuntijoiden kanssa.